AGRO ALLIANCEN

Det naturlige forbillede for fremtidens landbrug

Hektar total

Hektar skov, eng og natur

Hektar intelligent landbrug

UDFORSK

Landbrug

Agro Alliancen er et agerbrug, som driver 2895 hektarer landbrugsjord. Grundstenen i vores landbrug er intelligent arealanvendelse, der for os betyder, at sårbar natur skal beskyttes, mens den miljømæssig robuste jord dyrkes intelligent, og med den mest avancerede teknologi.

Produktionen er specialiseret omkring dyrkning af græs, kløver og spinatfrø. Vores kornproduktion er koncentreret omkring dyrkning af fremavls sorter, samt produktion af brødkorn.

Strategi

Vores mission er at skabe værdi for kommende generationer, for samfundet og for miljøet. Det ønsker vi at gøre gennem fokus på konkurrenceevne, høj teknisk faglighed og bæredygtighed.

I Agro Alliancen udnytter vi stordriftsfordelene. Det betyder at vi kan sænke markbrugenes produktionsomkostninger, og dermed skabe en bæredygtig forretning, der kan være til gavn for de omgivelser vi agerer i og med, både nu og i fremtiden.

Bæredygtighed

Den bæredygtige tankegang danner rammen for vores arbejde i Agro Alliancen. Vi arbejder med den nyeste og mest avancerede teknologi, for at sikre optimale forhold for både agerbruget, naturen og medarbejderne.

Den miljømæssige robuste jord dyrkes efter præcisionsjordbrugsprincippet, og alt arbejde i marken udføres med to centimeter nøjagtighed med RTK GPS.

Et stærkt hold

Vi ønsker at uddanne fremtidens talenter i dansk landbrug

Vi er en attraktiv arbejdsplads, hvor den enkelte medarbejder får mulighed for at udvikle sig fagligt, såvel som personligt. Vi skaber et grundlag for stærke relationer og udviser stor fleksibilitet, og dermed får vi det bedste ud af vores medarbejder, og de får det bedste ud af os.