Egeskov Slot

Slottet blev bygget af lensmand Frands Brockenhuus, og stod færdigt i 1554

HA total

HA skov, eng og natur

HA intelligent landbrug

EGESKOV SLOT

Egeskov Slot ligger i Kvændrup, i Faaborg-Midtfyn Kommune, og er en af Europas mest velbevarede vandborge. Godset blev bygget af lensmand Frands Brockenhuus, og stod færdigt i 1554. Gården kan dateres helt tilbage til 1400-tallet. Til godset hører i dag 1150 hektar.

Bygningen, som i dag virker fredfyldt og idyllisk, blev bygget til forsvar. Den består af to langhuse forbundet med en tyk dobbeltmur. I tilfælde af angreb kunne man opgive det ene hus og kæmpe videre i det andet. Dobbeltmuren er så tyk, at den rummer såvel løntrapper som en brønd, så man ikke risikerede at undvære vand under en eventuel belejring. Ydermurene er forsynet med utallige skydeskår samt skoldehuller, der gjorde det muligt at hælde kogende vand eller tjære ned i hovedet på modstanderen, og fra tårnene kunne man beskyde fjenden i flanken. Ydermere var den eneste adgang til huset over en vindebro.

I de mere end 450 år, der er gået, har forskellige slægter boet på Egeskov. I 1784 solgtes Egeskov til Henrik Bille, hvis efterkommere siden har ejet godset. Under Julius Ahlefeldt-Laurvig-Bille, som i 1883 flyttede ind på Egeskov, restaurerede den svenske arkitekt Helgo Zettervall godset, forhøjede tårnhattene, genindførte de kamtakkede gavle og byggede den portbygning, man går ind igennem, når man skal besøge godset.

I 1967 blev Veteranmuseet åbnet i den imponerende tidligere kornlade, der engang nød status som Nordeuropas største stråtagsbygning, og museet har i årenes løb bredt sig til flere af de omkringliggende avlsbygninger. Fra 1986 har turister i sæsonens dagtimer haft adgang til mange af smukke lokaler på Egeskov Slot. Riddersalen lejes ligeledes ud til store eksklusive selskaber.

Om Egeskov Slot er der den prisbelønnede have