Ravnholt Gods

Ravnholts historie dateres helt tilbage til 1382, hvor Johan Madsen ejede gården

HA total

HA skov, eng og natur

HA intelligent landbrug

RAVNHOLT GODS

Ravnholt Gods ligger i Herrested Sogn i Nyborg Kommune. Ravnholts historie dateres helt tilbage til 1382, hvor Johan Madsen ejede gården. Omkring år 1400 kom Bild-slægten til gården, og ejede den i over 200 år. I årene 1592-1620 opførte Bild-slægten renæssanceanlægget med en øst- og en nordfløj. Til godset hører i dag 2900 hektar.

I årene frem til 1701 skiftede Ravnholt ejere flere gange. Her kom Christian Sehested til herregården ved ægteskab. Han iværksatte en grundig istandsættelse af bygningerne, og i 1737 lod han et lille kapel opføre. Parret efterlod sig ingen børn, og godset blev arvet af niecen Sophie Hedvig Frijs, enke efter generalløjtnant Ove Juul. Deres søn Christian, overtog Ravnholt i 1766, og han tog navnet Sehestedt Juul. Ravnholt var stamhus 1752-1924 for slægterne Frijs (Juul) og Sehestedt Juul, og er stadig i dag i slægtens eje. I 1864-1871 blev hovedbygningen voldsomt ombygget i såkaldt ny-renæssance stil ved H. A. Haugsted.

Arvingen Ove Sehestedt Juul og hans hustru Emilie Holsten førte en ny stil med sig: De interesserede sig for kunst, fyldte stuerne med smukke møbler og holdt store flerdages jagtselskaber, der altid endte i et kæmpe bal. Ove Sehested Juul satte sig for at samle mere jord og skov omkring hovedgården, han satte vildsvin ud og forbedrede forholdene for den øvrige vildtbestand. 

Efterfølgeren Christian Sehestedt Juul var ligeledes en passioneret jæger, og Ravnholt blev ved med at være et socialt centrum på Fyn. Godset er stadig den dag i dag basis for en fantastisk og udfordrende jagtoplevelse. Ravnholt Gods har sit eget jagtvæsen, som årligt udbyder jagt på fasaner, ænder, dåvildt og råvildt. Det samlede jagtareal udgør 2900 hektar, og ligger sammen omkring Ravnholt Gods og Lykkesholm Slot.

Ravnholt Gods 

Omgivet af det smukke landskab på Fyn finder man det idylliske Ravnholt Gods, som med sin lange jagthistorie, gør det til et yndet sted for både den garvede såvel som den nye jæger