PARTNERSKABER

Hos Agro Alliancen tror vi på, at vi skaber et stærkere fundament for vores erhverv, hvis vi står sammen og udnytter synergier på tværs af landbrug. Derfor er vi hele tiden på udkig efter nye samarbejder omkring dyrkning af jord. 

For os handler et godt partnerskab om, at begge parter får udbytte af samarbejdet, og at man i samarbejdet har lettere ved at nå et fælles mål. Det ligger dybt i Agro Alliancens DNA, at samarbejder er værdifulde.

Vi vil rigtig gerne samarbejde med flere omkring dyrkning af jord, hvor vi er fælles om at skabe værdi og sætte nyt lys på nye potentialer.

Vi tror på, at dyrkning af flere arealer giver os en fælles mulighed for at tænke nye forretninger, få en større fleksibilitet og i fællesskab imødekomme fremtidens udfordringer på det stærkest mulige grundlag.

Vores tilgang til samarbejde er, at alle partnerskaber er unikke, og vi går derfor ind i ethvert nyt samarbejde med åbent sind og med udgangspunkt i at finde en model, hvor begge parter opnår en merværdi og føler ejerskab over samarbejdet.

For os bygger et godt samarbejde på tillid og på, at begge parter tænker langsigtet omkring samarbejdet.

Skal du være den næste?

Har du lyst til at vide mere om et partnerskab med Agro Alliancen, er du altid velkommen til at kontakte os.

Agro-alliancen

Brahetrolleborg

”Vi ser Agro Alliancen som en stærk samarbejdspartner og som en professionel organisation, der har forståelse for den type virksomhed, vi er. Vi håber på, at det bliver et langt og positivt samarbejde.

Når vi indgår i et samarbejde med Agro Alliancen, forventer vi, at de er dygtige til at drive landbrug, som ikke er kerneforretningen hos os. De er en stor og specialiseret jordbrugsorganisation, som nemmere kan være på forkant med for eksempel lovgivning indenfor landbrug.”

Catharina Reventlow-Mourier, ejer af Brahetrolleborg

 

HA intelligent landbrug

Sådan arbejder vi med et potentielt partnerskab

Grundlaget for et godt samarbejde er en grundig forberedelse. Vores måde at arbejde med et potentielt partnerskab på er inddelt i følgende steps:

Step 1: Fælles kemi og forventningsafstemning

Startskuddet for vores partnerskaber er at undersøge, om der er en fælles kemi mellem parterne. Der er altid en forventningsafstemning om fremtidens landbrug, og om hvad der er af behov og mål for samarbejdet.

Step 2: Undersøge mulighederne for et partnerskab

Vi bruger tid og ressourcer på at undersøge, hvordan partnerskabet kan udvikles og give mest værdi for begge parter.

Step 3: Oplæg til samarbejde

Ud fra en grundig analyse præsenteres mulige samarbejdsformer. De forskellige samarbejdsformer drøftes, og der tages stilling til, hvilken form der kan danne grundlag for et partnerskab.

Step 4: Valg af partnerskabsmodel

Der vælges en partnerskabsmodel, som opfylder de behov, begge parter har, og som danner grundlag for et langsigtet partnerskab.

”De udfordringer som dansk landbrug står overfor, tror vi, er nemmere at overkomme i samarbejde med hinanden, hvor vi i fællesskab kan sætte nyt lys på nye potentialer. Vi kan ved at dyrke større arealer, være mere fleksible og udnytte de stordriftsfordele, vi opnår ved at gå sammen,”

”Vores mål er at indgå i partnerskaber med dem, hvis jord vi dyrker. Vi vil gerne forme individuelle aftaler, som tager højde for bortforpagterens værdier, ressourcer, samt den risikoprofil det enkelte sted er villig til at indgå i. Vi vil skabe et fællesskab, hvor vi deler potentialer med hinanden, og hvor man stadig kan føle ejerskab over sin jord.

Bo Jensen

Direktør for landbrug hos Agro Alliancen

SAMHANDEL

Vi synes, vi driver landbrug på en fremtidssikret måde med fuld sporbarhed i samtlige opgaver i marken. Dette giver en sikkerhed for vores samhandelspartnere for at vores produkter er dyrket med respekt for naturen, klimaet og miljøet. Er du interesseret i bæredygtige landbrugsbrugsprodukter, kontakt os.