VI ER DYGTIGE PLANTEAVLERE

Derfor er det naturligt, at vi ønsker at vækste vores kerneforretning, og udnytte vores kapacitet til fulde. Det gør vi ved at øge vores areal. Vi er derfor interesseret i at forpagte eller erhverve yderligere jord, primært er vi dog interesseret i at indgå nye partnerskaber.

Når der indgås et partnerskab med Agro Alliancen, kan den kommende partner med god samvittighed overlade agerbruget til os. Vi ønsker, at man stadig skal føle ejerskab, når man indgår i et partnerskab, og vi vægter højt at respektere og imødekomme de værdier og ressourcer, partneren har.

PARTNERSKABER

Brahetrolleborg

”Vi ser Agro Alliancen som en stærk samarbejdspartner og som en professionel organisation, der har forståelse for den type virksomhed, vi er. Vi håber på, at det bliver et langt og positivt samarbejde.

Når vi indgår i et samarbejde med Agro Alliancen, forventer vi, at de er dygtige til at drive landbrug, som ikke er kerneforretningen hos os. De er en stor og specialiseret jordbrugsorganisation, som nemmere kan være på forkant med for eksempel lovgivning indenfor landbrug.”

Catharina Reventlow-Mourier, ejer af Brahetrolleborg

 

HA intelligent landbrug

Skal du være den næste?

”De udfordringer som dansk landbrug står overfor, tror vi, er nemmere at overkomme i samarbejde med hinanden, hvor vi i fællesskab kan sætte nyt lys på nye potentialer. Vi kan ved at dyrke større arealer, være mere fleksible og udnytte de stordriftsfordele, vi opnår ved at gå sammen,”

”Vores mål er at indgå i partnerskaber med dem, hvis jord vi dyrker. Vi vil gerne forme individuelle aftaler, som tager højde for bortforpagterens værdier, ressourcer, samt den risikoprofil det enkelte sted er villig til at indgå i. Vi vil skabe et fællesskab, hvor vi deler potentialer med hinanden, og hvor man stadig kan føle ejerskab over sin jord.”

– Bo Jensen, direktør for Agro Alliancen

SAMHANDEL

Vi synes, vi driver landbrug på en fremtidssikret måde med fuld sporbarhed i samtlige opgaver i marken. Dette giver en sikkerhed for vores samhandelspartnere for at vores produkter er dyrket med respekt for naturen, klimaet og miljøet. Er du interesseret i bæredygtige landbrugsbrugsprodukter, kontakt os.