Følg med i
AGRo alliancens historier

Har du spørgsmål, mangler billeder eller logo så kontakt os.

Presse

Ikke alt frøet er klar til høst på Fyn

1. september, 2020

Hos Agro Alliancen er man cirka en femte del henne med frøhøsten, med fornuftige udbytter.

Førsteårs strandsvingel er et overstået kapitel og det sidste læs hvidkløver køres bakkes ind på tørreriet, da Maskinbladet lægger vejen forbi Ravnholt, som er én af partnerne i driftsfællesskabet Agro Alliancen på det østlige Fyn. Med afslutningen af hvidkløveren mangler bedriften rajgræsset og anden års strandsvingel, som direktør Bo Jensen forventer man først tager efter regnvejret, som er meldt op til weekenden:

“Jeg er ikke så nervøst for at lade rajgræsset stå, man kan hurtigt få for meget græs ind på lager, som ikke helt er klar til høst, og efterfølgende have for store omkostninger til ned tørring. Og lige nu er græsset ikke overmodnet,” fortæller den fynske direktør. 

Agro Alliancen og Brahetrolleborg gods indgår drift aftale

1. september, 2020

Den fynske landbrugsalliance, Agro-Alliancen har netop landet en aftale med Brahetrolleborg Gods om at drive deres jord. Aftalen er første led i eksekvering af Agro-Alliancens strategi om at udvide jordarealet.

Alliancen mellem Egeskov og Ravnholt godsernes landbrug, Agro-Alliancen, har netop indgået en flerårig aftale med Brahetrolleborg, om at drive godset´s 225 ha. jord, skriver Agro-Alliancen i en pressemeddelelse.

Alliancen overtager jorden efter årets høst. Aftalen er første led i rækken af nye samarbejdsaftaler, som Agro-Alliancen har ambitioner om at indgå.”

“Vi har gennem det seneste halve år forhandlet om, hvordan vores konkrete samarbejde kunne sammensættes. For os handler det ikke kun om at drive jord, men at dyrke jorden i respekt for de ønsker og de værdier som bortforpagter har. I den netop indgåede aftale, er vi kommet hinanden godt i møde, og i første omgang dyrker vi deres jord som vores eget. Over tid, skal vi så begynde at indgå i et tættere partnerskab, hvor vi i højere grad kan udnytte hinandens kompetencer,” fortæller Bo Jensen, direktør Agro-Alliancen.

Kombination af drift og udvikling giver fremtidens vindere i landbruget

1. september, 2020

Strategi er altafgørende for danske landbrugsvirksomheder. For Agro Alliancen gav strategi retning og tryghed til godsernes bagland.

Han fortæller om et længere forløb, som førte til den endelige strategi. Et forløb som startede med et stort interview af interessenter, og et efterfølgende analysearbejde, som endte med at skulle forfines blandt Agro Alliancens nuværende ejere, næste generation og direktør.

“Jeg ser Agro Alliancen som et tog, der kører fremad, og vi er nød til at vide, hvilken vej vi skal. Der var potentielt tre forskellige retninger, men vi skulle finde en fælles vej, vi ville følge og hvad der var vigtigst for at komme dertil,” siger Bo Jensen og tilføjer:

“Vi stræber efter at være det naturlige forbillede for fremtidens landbrug. Det arbejde, vi udfører, de spor vi sætter, skal være til inspiration for os selv og andre,” fastslår direktør Bo Jensen.

Agro Alliancen: Gamle EM38-kort forbedrer graduering

1. september, 2020

Et EM38-kort giver et overblik over jordens ledningsevne og er derfor, ifølge Bo Jensen, direktør for landbrug hos Agro-Alliancen, et godt værktøj til graduering af især gødning og kalk.

En af de virksomheder, som Patriotisk Selskab har hjulpet i gang med at graduere på baggrund af EM38-kort fra 00’erne, er Agro-Alliancen.

“Førhen lavede vi udelukkende tildelingsfiler med CropSAT, som er et udmærket gratis program baseret på satellitfotos. Men da Patriotisk Selskab lavede potentialekort for os med vores gamle EM38-data, fik vi flere lag at arbejde med. CropSAT giver fra de rige til de fattige, men det er ikke altid hensigtsmæssigt. Selvom det ligner ud fra CropSAT, at der skal flyttes gødning til et område, er det ikke sikkert, det er det, EM38-dataene viser – fx hvis der er tale om en fattig sandjord. Det er derfor godt med en kombination af CropSAT og EM38-data,” siger Bo Jensen, direktør for landbrug hos Agro-Alliancen.

“Selv om det ikke er mit eget, går jeg uhyggeligt meget op i alle resultater”

1. september, 2020

Direktør Bo Jensen i Agro Alliancen på Egeskov og Ranvholt Gods føler, at landbruget er hans eget, selv om han ikke står på skødet.

På det kæmpestore to-delte tørreri på Ravnholt Gods, hvor luftcirkulationen tuder så højt, at ingen tanker kan eksistere, smider Bo Jensen sko og sokker og hopper op i strandsvingelen. Afgrøden knaser under fødderne, mens han samler en håndfuld op, som han knuger mellem fingrene og dufter til. Hans dag starter og slutter på tørrerierne, for det er her, al magien fra høsten kan briste eller bære.

“Det er jo mit, selv om jeg ikke står på skødet. Jeg bruger derfor meget tid på tørreriet, for det er der, jeg er mest presset, for der ligger alle høstens værdier”, siger Bo Jensen.

Vinder engelsk raps-konkurrence

1. september, 2020

66 pct. af markens fulde potentiale.

Så godt udnyttede Bo Jensen, driftsleder i Agro Alliancen på Fyn, udbyttepotentialet i en af bedriftens rapsmarker, som var tilmeldt den engelske Yen-konkurrence.

Det gav en 1. plads mht. at udnytte markens potentiale bedst, mens 2. pladsen udnyttede 60 pct. og 3. pladsen 52 pct. af markens potentiale, fortæller Søren Lykkegaard Hansen fra Dekalb, der har tilmeldt Bo Jensen til konkurrencen

»Bo Jensen høstede 4,5 ton pr. ha i sorten DK Expansion (uden korrigering for olieindhold). Markens potentiale blev beregnet til 6,9 ton ud fra jordbunds- og klimaforhold i 2018, så det var 66 pct. udnyttelse«

Der blev også dystet i højeste markudbytte. Her vandt engelske Tim Lamyman, som ofte før, i både raps og hvede. Han avlede 6,4 ton raps i sorten Sparrow, hvilket var 52 pct. af markens potentiale (12,3 ton). Og 16,2 ton hvede pr. ha – eller 90 pct. af potentialet (18 ton)

Der var 60 landmandsmarker med i konkurrencen, 90 pct. lå i England. I Danmark og England har vækstsæsonen været tør, solrig og med tidlig høst.

Agro Alliancen stiftes

1. september, 2020

Ravnholt og Egeskov uddelegerer nu planteproduktionen til et nyt og fremtidssikret driftsfællesskab, Agro-Alliancen, der i alt skal drive godt 2.100 hektar markbrug.

Optakten til dannelsen af Agro-alliancen mellem markbruget på Ravnholt Gods og Egeskov Gods stammer ifølge Egeskov Gods’ ejer Michael Ahlefeldt-Laurvig-Bille fra genansættelsen af Bo Jensen i sommeren 2016 som driftsleder.
Egeskov

– Jeg var kommet i en situation, hvor min daværende driftsleder i sommeren 2016 efter to år i jobbet ønskede nye udfordringer, og derfor ringede jeg til Bo Jensen, som gennem 13 år indtil 2014 havde været driftsleder på Egeskov Land- & Skovbrug.

– Bo Jensen, der på dette tidspunkt var ansat i en international forædlingsvirksomhed, kunne godt lokkes tilbage på betingelse af, at der blev lagt en mere langsigtet strategi for markbruget på godset.

– Jeg har altid sparret fantastisk godt med Bo Jensen, så efter en weekend med intense drøftelser om Egeskovs fremtid fik vi en aftale. Bo Jensen blev ansat, og vi gik straks gennem efteråret i gang med at kigge på en mere langsigtet udvikling af Egeskovs samlede agro-afdeling, forklarer Michael Ahlefeldt situationen.

Tænk lige på mig

En anden skelsættende begivenhed skete i oktober måned, hvor Michael Ahlefeldt ved et såkaldt 12-mandsmøde (under Sektionen for Større Jordbrug, Landbrug & Fødevarer) fortalte sine kolleger om det nu påbegyndte arbejde med den strategiske udvikling af godsets markbrug, Egeskov Agro.

– Tænk lige på mig, når I skal videre med arbejdet, indskyder godsejer Christian Sehestedt Juul fra Ravnholt lige på vejen ud af døren fra 12-mandsmødet.

To dage senere ringede Michael Ahlefeldt til sin kollega på Ravnholt.

Christian Sehestedt Juul er, efter faderens død i 2016, netop blevet eneejer af Ravnholt Gods efter en halv snes år i et I/S-samarbejde. I den nye situation var han netop ved at opdatere det strategiske grundlag i de allerede eksisterende strategier for det store østfynske gods.

Ravnholts særdeles velarronderede markbrug på 1.300 hektar udgør godt halvdelen af det samlede tilliggende, mens markbruget på Egeskov udgør godt 800 hektar ud af de 1.150 hektar jordtilliggende.