Strategi

Agro Alliancen er et agerbrug, som driver 2895 hektar landbrugsjord. Men vi er meget mere end det. Vi stræber efter at være det naturlige forbillede for fremtidens landbrug, og vi har en mission om at skabe værdi for kommende generationer, samfundet og miljøet.  

Frem mod 2025 udvikler vi videre på det fundament, som vi sammen har skabt og kæmpet for. Med strategien skal Agro Alliancen styrkes yderligere og sikre en position som fremtidens landbrugsvirksomhed.

Vi ønsker både at finde flere synergieffekter mellem Egeskov og Ravnholt og at styrke organisationen til fremtiden. Kerneforretningen skal udvikles både arealmæssigt og indholdsmæssigt med nye afgrøder, som understøtter plantebaseret fødevareproduktion i Danmark.

Samtidig ønsker vi at identificere nye tiltag og muligheder, som både kan være med til at udvikle og fremtidssikre Agro Alliancen til kommende generationer.

Vision

Det stræber vi efter

Vi stræber efter at være det naturlige forbillede for fremtidens landbrug – med fokus på konkurrenceevne, kultur og en grøn tilgang. 

Det arbejde, vi udfører, og de spor, vi sætter, skal være til inspiration for os selv og andre.

Vores produktion skal løbende udvikle sig baseret på ny viden og med vækst og bæredygtighed for øje. 

Bliv klogere på, hvordan vi vil nå dertil ved at læse vores strategiske mål nedenfor. 

Mission

Det er vi sat i verden for

Vi har en mission om at skabe værdi for kommende generationer, for samfundet og for miljøet.

Kommende generationer

Vi skal skabe værdi for kommende generationer gennem fokus på konkurrenceevne og høj faglighed.

Samfundet 

Vi skaber liv og attraktive arbejdspladser, forvalter mark, skov og natur samt samfundshistorisk kulturarv.

Miljøet

Vi producerer fødevarer og andre landbrugsprodukter med de nyeste metoder og i respekt for miljø, natur og biodiversitet.

Værdier

Ligeværdighed

Vi behandler hinanden med en naturlig respekt.

Rettidighed

Vi er proaktive i vores tilgang til udvikling og daglig drift.

Ansvarlighed

Vi er ansvarlige over for hinanden, den jord vi forvalter og over for samfundet.

Stolthed

Vi skaber en hverdag, som vi, vores medarbejdere og omgivelser kan være stolte af.

Mål inden 2025   

Miljømæssige mål

 • Grøn energi skal udgøre en større andel af vores omsætning  
 • Der skal årligt rapporteres på vores bæredygtighedsprofil med måling af vores input og output
 • Alle medarbejdere uddannes og trænes i bæredygtighed.

Sociale mål

 • Vi vil bidrage til at uddanne fremtidens talenter i landbruget
 • Vi vil skabe landbrugets mest attraktive arbejdsplads med mulighed for udvikling, stærke relationer og fleksibilitet
 • Vi vil være en aktiv og synlig spiller i lokalsamfundet– herunder at lokalsamfundet inddrages i udviklingen af Agro Alliancen med tre årlige arrangementer
 • Vi vil bibeholde en positiv indstilling og tilgang til vores erhverv.

Økonomiske mål

 • Vi vil opnå en økonomisk vækst på 10% pr. år på bundlinjen
 • Vi vil være blandt de 5% bedste ud fra landbrugsforeningen Patriotisk Selskabs benchmarking
 • Vi ønsker at dyrke 4.000 hektar landbrugsjord
 • Nye arealer skal bidrage til økonomisk vækst
 • Vi vil etablere nye forretningsområder, der skaber økonomisk vækst. 

Agro Alliancen 2022 – Status på rejsen

Miljømæssigt – har vi:

 • Realiseret flere grønne udviklingsprojekter herunder solcelle- og biogasanlæg
 • Deltaget aktivt i udvikling af et bæredygtighedsværktøj til hele landbruget, som gør det muligt at måle vores og andre bedrifters bæredygtighedsprofil
 • Arbejdet aktivt med fremtidens grønne proteiner herunder ærter til konsum, valnødder og hasselnødder.

Socialt – har vi:

 • Bidraget aktivt i at uddanne fremtidens talenter i landbruget – med ansættelse af flere elever og yngre medarbejdere
 • Skabt en mere attraktiv arbejdsplads og udviklet organisationen med en bygningsdivision og en udviklingsafdeling.

Økonomisk – har vi:

 • Vi forventer stadig en gennemsnitlig vækst på 10 % om året – målt på ‘resultat før skat’ i perioden 2018 til 2025
 • De seneste to år har vi været blandt de 5% bedste ud fra Patriotisk Selskabs benchmarking – målt på nettoresultatet pr. hektar
 • Vores dyrkbare areal er udvidet med 36% siden etablering af Agro Alliancen. Markplanen for 2022 er 2.867 hektar i omdrift.