Strategi

Vores mission er at skabe værdi for kommende generationer, for samfundet og for miljøet. Det ønsker vi at gøre gennem fokus på konkurrenceevne, høj teknisk faglighed og bæredygtighed.

I Agro Alliancen udnytter vi stordriftsfordelene. Det betyder at vi kan sænke markbrugenes produktionsomkostninger, og dermed skabe en bæredygtig forretning, der kan være til gavn for de omgivelser vi agerer i og med, både nu og i fremtiden.

MÅLSÆTNING

Økonomiske mål

Det er vores målsætning at være blandt de bedste, målt ud fra Patriotisk Selskabs benchmarking. For at opnå det, har vi sat klare økonomiske mål, og vi tilstræber en årlig procentuel vækst på bundlinjen.

Væksten vil til dels bunde i en forøgelse af det dyrkede areal, hvor vi har en målsætning om at drive 4000 hektar i 2025. Samtidig sigter vi mod at etablere nye forretningsområder, der ligeledes skal bidrage til vores økonomiske vækst.

Sociale mål

Vi er bevidste om, at vores dygtige medarbejder er nøglen til vores succes. Dermed ved vi også, at vi skal gøre os fortjent til at have de rigtige medarbejdere. Det er vigtigt for os at have en arbejdsplads, hvor der et godt sammenhold, tillid og respekt til hinanden, samt stor fleksibilitet.

Vi tror på, at det skaber bedre samarbejde, gør vores medarbejderne engagerede, og i bedre stand til at håndtere alsidige opgaver. Vi er en fleksibel arbejdsplads, for vi tror på, at hvis vi udviser fleksibilitet, får vi fleksible medarbejdere. Samtidig bidrager det til mere trivsel og mindre sygefravær, hvilket også bidrager positivt til bundlinjen.

Grønne mål

Vi tror på, at det er afgørende for vores fremtidige generationer, at vi udviser ansvarlighed og har en produktion, der tager størst muligt hensyn til klima og miljø. Derfor er den grønne omstilling en afgørende hjørnesten i vores strategi.

Vi har sat klare, grønne mål for Agro Alliancen, som vi hver dag arbejder på at realisere. Vi arbejder på at øge den vedvarende energi. Vi rapporterer vores input og output i et grønt regnskab, og vi uddanner og træner alle vores medarbejdere i bæredygtighed.